Ny kunstnerisk leder i Trondheim Solistene!

Ny kunstnerisk leder i Trondheimsolistene!

TrondheimSolistene har ansatt fiolinist Geir Inge Lotsberg som ny kunstnerisk leder i orkesteret i en tre-årig åremålsstilling med oppstart 1. august 2017. Han vil etterfølge Øyvind Gimse som har virket som kunstnerisk leder siden 2002. Bjarne Fiskum etablerte orkesteret i 1988 og Geir Inge blir dermed orkesterets tredje kunstneriske leder i løpet av 29 år. Geir Inge har jobbet nært med orkesteret i en tiårs- periode. Han har ledet flere av orkesterets prosjekter her hjemme og utenlands og han har sammen med Gimse ledet orkesterets siste egne innspillinger som har resultert i Spellemannpris, Spellemann-nominasjoner og 7 Grammy-nominasjoner.

Lotsberg er en av Norges fremste kammermusikere og fiolinpedagoger. Han vil tilføre Trondheimsolistene verdifull kompetanse og han vil bidra til å videreutvikle orkesterets musikalske kvaliteter og vår tunge satsing innen talentutvikling.

Foto: Morten Lindberg/2L